Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10589
Title: Khảo sát hiệu quả sử dụng kĩ năng dự đoán đáp án khi làm bài nghe dạng điền vào chỗ trống
Other Titles: An investigation into the effectiveness of prediction skill in gap-filling listening exercises
Authors: Phan, Sĩ Cường
Hạ, Ngọc Khánh Châu
Nguyễn, Ngọc Nhật Minh
Keywords: Dự đoán đáp án
Khó khăn
Bài nghe dạng điền vào chỗ trống
Sinh viên năm hai
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 6 - 9.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10589
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatHieuQuaSuDungKiNang.TT.pdfTóm tắt204.59 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatHieuQuaSuDungKiNang.TV.pdfNội dung423.61 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.