Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10489
Title: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận khách hàng về các siêu thị tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A study of the factors that effect consumers' perception value of supermarkets in Danang
Authors: Đặng, Thị Thanh Minh
Keywords: Giá trị cảm nhận khách hàng
Siêu thị
Nhân tố ảnh hưởng
Phân tích khám phá
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 12(97). 2015, Quyển 2; Trang 94 - 99.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10489
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNhanToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt92.16 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNhanToAnhHuong.TV.pdfNội dung507.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.