Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10236
Title: Đánh giá bằng phương pháp định lượng hệ thống làng tại Quảng Nam làm cơ sở cho công tác quản lý và phát triển du lịch
Other Titles: Reviewing clusters of villages in Quang Nam by quantitative methods for tourism management and development
Authors: Trần, Văn Anh
Keywords: Làng nghề
Làng quê
Làng Quảng Nam
Du lịch làng nghề
Quản lý
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(95). 2015; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10236
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danhgiabangphuongphapdinhluong.TT.pdfTóm tắt90.02 kBAdobe PDFView/Open
Danhgiabangphuongphapdinhluong.TV.pdfNội dung484.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.