Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10200
Title: Nghiên cứu tính toán độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu có xét đến hiệu ứng lớp cứng trên bề mặt
Authors: Nguyễn, Nhật Linh
Advisor: Châu, Trường Linh, TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Nền đường
Công thức tính lún
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 194 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về lý thuyết tính toán ứng suất và độ lún nền đất yếu dưới tác dụng tải trọng nền đắp; Chương 2.Tính toán độ lún cố kết theo thời gian của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đắp tại một số công trình thực tế; Chương 3.Kết quả quan trắc lún tại một số công trình thực tế - So sánh kết quả tính toán và đề xuất hệ số hiệu chỉnh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10200
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhatLinh.TT.pdfTóm tắt995.99 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhatLinh.TV.pdfToàn văn7.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.