Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10187
Title: Nhận dạng các tham số động học của tòa nhà bằng phương pháp FDD
Other Titles: Identifying a building's structure parameters via FDD method
Authors: Nguyễn, Văn Phước
Keywords: FDD: phân giải trong miền tần số
SDOF: hệ thống một bậc tự do
OMA: phân tích dao động
EMA: hệ thống phân tích thực nghiệm
MDOF: hệ thống đa bậc tự do
SVD: phân giải giá trị đơn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(94). 2015; Trang 46 - 50.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10187
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhanDang.TT.pdfTóm tắt90.71 kBAdobe PDFView/Open
NhanDang.TV.pdfNội dung656.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.