Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10145
Title: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển đồng bộ thích nghi cho tay máy Robot song song phẳng
Other Titles: Research on Designing of Adaptive Synchronized Controller for Planar Parallel Robotic Manipulators
Authors: Lê, Tiến Dũng, PGS.TS.
Huỳnh, Tấn Tiến
Đoàn, Quang Vinh
Trương, Thị Bích Thanh
Nguyễn, Lê Hòa
Giáp, Quang Huy
Ngô, Đình Thanh
Trần, Thái Anh Âu
Nguyễn, Kim Ánh
Dương, Tấn Quốc
Keywords: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
Tay máy robot song song
Điều khiển bám quỹ đạo
Sai số đồng bộ
Cấu hình kì dị
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: KYTH - 17; 201 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về điều khiển tay máy robot song song phẳng; Chương 2: Xây dựng mô hình động lực học; Chương 3: Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho tay máy robot song song phẳng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10145
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTienDung.TT.pdfTóm tắt8.53 MBAdobe PDFView/Open
LeTienDung.TV.pdfToàn văn9.95 MBAdobe PDFView/Open
LeTienDung.SP.pdfSản phẩm32.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.