Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10041
Title: Sử dụng tài liệu thực để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn giao tiếp liên văn hóa từ góc nhìn của ba giảng viên tiếng Anh ở Việt Nam
Other Titles: Fostering intercultural communication teaching through using authentic materials: perceptions of three Vietnamese EFL teachers
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Tài liệu thực
Giao tiếp liên văn hóa
Lớp học tiếng Anh
Bối cảnh Việt Nam
Nhìn nhận của giáo viên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 08(93). 2015; Trang 39 - 43.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10041
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungTaiLieuThuc.TT.pdfTóm tắt94.35 kBAdobe PDFView/Open
SuDungTaiLieuThuc.TV.pdfNội dung479.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.