Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9998
Title: Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng
Other Titles: Social Work in Supporting Women and Female Children Sexually Harrassed in Public Places
Authors: Lê, Thị Lâm, ThS.
Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS,
Nguyễn, Thị Hằng Phương, TS.
Hồ, Thị Thúy Hằng, TS.
Phạm, Văn Tư, TS.
Keywords: Công tác xã hội
Hỗ trợ
Phụ nữ
Trẻ em gái
Bị quấy rối tình dục
Nơi công cộng
Issue Date: 2019-08
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-09-TT; 324 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận về công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng; Chương 3: Thực trạng công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9998
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiLam.TT.pdfTóm tắt590.06 kBAdobe PDFView/Open
LeThiLam.TV.pdfToàn văn21.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.