Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9997
Title: Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến
Other Titles: An Investigation into Training 5-6 Year-Old Children in Pre-Reading Skill through Online Games
Authors: Nguyễn, Thị Triều Tiên, NCS.ThS.
Trịnh, Khắc Đức, CN
Nguyễn, Thị Diệu Hà, ThS.
Trần, Viết Nhi, ThS.
Đinh, Hồng Thái, PGS.TS.
Keywords: Kỹ năng
Kỹ năng tiền đọc
Trò chơi học tập
Trò chơi học tập trực tuyến
Trẻ 5 - 6 tuổi
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-06-TT; 210 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu; Chương 2: Nghiên cứu thực trạng rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến; Chương 3: Đề xuất quy trình, phương pháp thiết kế và cách sử dụng trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 - 6 tuổi.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9997
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTrieuTien.TT.pdfTóm tắt1.55 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTrieuTien.TV.pdfToàn văn9.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.