Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9996
Title: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thử STAND cho hệ thống Điện - Thủy lực điều khiển tốc độ tua bin M157 trên hệ tàu tên lửa 1241.8-P7
Other Titles: Research and Manufacturing of Standard Equipment for Electrical Systems - Hydraulic Power Controllers for Turbine M157 of Molnya Craft Tile 1241.8-P7
Authors: Nguyễn, Hoàng Mai, TS.
Lê, Quốc Huy, TS.
Nguyễn, Lê Hòa, TS.
Lê, Tiến Dũng, TS.
Nguyễn, Ngọc Dĩnh, ThS.
Nguyễn, Văn Thắng, KS.
Hồ, Khả Chưởng, KS.
Trần, Văn Dũng, ThS.
Keywords: Tua bin khí
Hệ điện - thủy lực
Mạng nơ ron
Mô hình Rowen
Chu trình Brayton
Tàu tên lửa
Issue Date: 2019-07
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.24; 269 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong nước và ngoài nước; Chương 2: Tổng quan turbine và điều khiển; Chương 3: Thiết kế mạch động lực và tín hiệu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9996
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangMai.TT.pdfTóm tắt1.23 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangMai.TV.pdfToàn văn22.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.