Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9993
Title: Xây dựng quy trình sản xuất cây giống in vitro hai loài phong lan có giá trị cao: Cẩm báo (Hyglohilus Parishii Pfitz.) và Huyết nhung trơn (Renanthera Imschootiana Rolfe).
Other Titles: The Establishment of In Vitro Propagation Procedures of Two High Value Orchids, Hyglohilus Parishii Pfitz. and Renanthera Imschootiana Rolfe
Authors: Trần, Quang Dần, ThS.
Võ, Châu Tuấn, TS.
Nguyễn, Minh Lý, TS.
Lê, Thị Trinh
Keywords: Lan Cẩm báo
Lan Huyết nhung trơn
Nhân giống in vitro
Phong lan
Công nghệ sinh học
Issue Date: 2019-08
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ; Mã số: B2016-DNA-35-TT; 132 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tài liệu; Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9993
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuangDan.TT.pdfTóm tắt1.53 MBAdobe PDFView/Open
TranQuangDan.TV.pdfToàn văn10.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.