Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9992
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam
Other Titles: The Effect of Corporate Governance on Ownership Selection and Acquisition Location Decision in M&A Market
Authors: Đặng, Hữu Mẫn, TS.
Hoàng, Dương Việt Anh, TS.
Henry, Darren, GS.TS.
Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Trần, Duy Phương, ThS.
Lê, Thùy Dung, NCS.
Keywords: Sáp nhập & mua lại
Quản trị công ty
Quyết định tỷ lệ sở hữu vốn
Quyết định khu vực sáp nhập
Việt Nam
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp ĐHĐN; Mã số: B2017-ĐN04-03; 294 trang.
Table of contents: Chương 1: Khung lý thuyết về quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn, quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập & mua lại; Chương 2: Mối quan hệ giữa quản trị công ty, quyết định nắm giữ vốn, và quyết định lựa chọn khu vực sáp nhập & mua lại; Chương 3: Chất lượng quản trị của các công ty mục tiêu trong thương vụ M&A; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9992
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangHuuMan.TT.pdfTóm tắt1.4 MBAdobe PDFView/Open
DangHuuMan.TV.pdfToàn văn14.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DangHuuMan.jpgBia3.01 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.