Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9958
Title: Yếu tố ảnh hưởng đến việc nông dân tham gia mô hình sản xuất và thu mua lúa qua hợp đồng: trường hợp mô hình của công ty Lộc Trời
Other Titles: Determinants of rice farmers' participation in contract farming: a case of contract scheme led by Loc Troi firm
Authors: Trần, Quốc Nhân
Keywords: Hợp đồng sản xuất
Lúa
Sự tham gia
Yếu tố
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 2, 2019; Trang 21 - 25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9958
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YeuToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt73.37 kBAdobe PDFView/Open
YeuToAnhHuong.TV.pdfNội dung455.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.