Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9914
Title: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu và sự hài lòng của du khách đối với điểm đến là thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Relationships between Components of Brand Equity and Tourist Satisfaction Toward Tourist Destination - Danang City, Vietnam
Authors: Trần, Trung Vinh, TS.
Nguyễn, Phúc Nguyên
Trần, Thị Kim Phương
Trần, Vũ Giang
Nguyễn, Thị Ngọc Ly
Keywords: Nhận biết thương hiệu điểm đến
Hình ảnh thương hiệu điểm đến
Sự hài lòng của du khách
Chất lượng cảm nhận điểm đến
Trung thành thương hiệu điểm đến
Issue Date: 2019-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-17-TT; 185 trang.
Table of contents: Chương 1: Cơ sở lý thuyết và khung nghiên cứu; Chương 2: Thiết kế nghiên cứu; Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bình luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9914
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTrungVinh.TT.pdfTóm tắt1.67 MBAdobe PDFView/Open
TranTrungVinh.TV.pdfToàn văn10.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.