Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9904
Title: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy
Other Titles: The study of building software to calculate the heat drying process by moist air has heated the drying agent-mediated
Authors: Nguyễn, Lê Châu Thành
Nguyễn, Công Vinh
Keywords: Quá trình sấy
Không khí ẩm
Tác nhân sấy
Phần mềm
Đốt nóng trung gian
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.2, 2019; Trang 49 - 52.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9904
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCưuXayDungPhanMem.TT.pdfTóm tắt75.17 kBAdobe PDFView/Open
NghienCưuXayDungPhanMem.TV.pdfNội dung692.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.