Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9889
Title: Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Develop Vocational Counseling Program for High School Students in Da Nang City
Authors: Lê, Thị Duyên, ThS.NCS.
Bùi, Thị Thanh Diệu, ThS.NCS.
Nguyễn, Thị Hồng Nhung, ThS.
Keywords: Tư vấn hướng nghiệp
Chương trình
Học sinh
Trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2019-07
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-DN03-09; 246 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận của xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; Chương 2.Thực trạng hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9889
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiDuyen.TT.pdfTóm tắt877.1 kBAdobe PDFView/Open
LeThiDuyen.TV.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.