Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9888
Title: Biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA
Authors: Lê, Minh Hiệp, ThS.
Nguyễn, Văn Tuyên, ThS.
Lê, Thị Phương Loan, ThS.
Phạm, Thị Kim Chi, ThS.
Keywords: Chương trình đào tạo
Phát triển chương trình đào tạo
AUN-QA
Trường Đại học Ngoại ngữ
Đại học Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2016-ĐN05-03; 160 trang
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA; Chương 2.Khảo sát thực trạng quản lý phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9888
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeMinhHiep.TV.pdfToàn văn9.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.