Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9887
Title: Nghiên cứu quy trình tạo cây Mướp đắng (Momordica Charantia L.) đơn bội bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn in Vitro
Other Titles: Study on Production of Haploid Bitter Melon (Momordica Charantia L.) Plants Using Anther Culture in Vitro
Authors: Nguyễn, Minh Lý, TS.
Trịnh, Đăng Mậu, TS.
Vũ, Đức Hoàng, ThS.
Keywords: Cây đơn bội
Mướp đắng
Nuôi cấy bao phấn
Tiểu bào tử
Chọn giống
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-ĐN03-13; 123 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan tài liệu; Chương 2: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9887
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMinhLy.TT.pdfTóm tắt920.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenMinhLy.TV.pdfToàn văn14.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.