Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9886
Title: Lớp vành và môđun tựa liên tục, tựa rời rạc và các trường hợp tổng quát của chúng
Other Titles: On the Classes Quasi-continuous Rings and Quasi-discrete Rings and their Generalizations
Authors: Nguyễn, Viết Đức, ThS.
Trương, Công Quỳnh, PGS.TS.
Phan, Thế Hải, TS.
Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Mô đun tựa liên tục
Mô đun liên tục
Mô đun rời rạc
Mô đun tựa rời rạc
Vành tựa Frobenius
Issue Date: 2019-06
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng; Mã số: B2017-ĐN03-08; 97 trang
Table of contents: 1. Kiến thức chuẩn bị; 2. Lớp môđun tựa liên tục tổng quát và một số lớp vành liên quan; 3. Lớp các môđun tựa rời rạc tổng quát.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9886
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVietDuc.TT.pdfTóm tắt254.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVietDuc.TV.pdfToàn văn3.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.