Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9884
Title: Nghiên cứu giải pháp đánh giá chất lượng dịch tự động tiếng Việt
Other Titles: Research on Methods to Improve Quality of Vietnamese-Related Machine Translation
Authors: Nguyễn, Văn Bình, ThS.
Huỳnh, Công Pháp, PGS.TS.
Võ, Văn Nam, KS.
Keywords: Dịch tự động
Dịch máy
Chất lượng hệ thống dịch
Đánh giá chất lượng
Mô hình dịch máy
Hiệu đính bản dịch
Kho ngữ liệu
Khoa học máy tính
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016- DNA-48-TT; 98 trang
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan; Chương 2: Tổ chức đánh giá chất lượng các hệ thống dịch tự động tiếng Việt; Chương 3: Đề xuất giải pháp đánh giá chất lượng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9884
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBinh.TT.pdfTóm tắt4.93 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanBinh.TV.pdfToàn văn7.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.