Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9875
Title: Mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe tối ưu sử dụng hệ thống đặt chỗ
Other Titles: Optimal parking lot searching model with reservation system
Authors: Dương, Minh Châu
Keywords: Đỗ xe thông minh
Quản lí đỗ xe
Hệ thống cung cấp thông tin đỗ xe
Tối ưu
Giao thông đô thị
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.2, 2019; Trang 8 - 12.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9875
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinh.TT.pdfTóm tắt70.29 kBAdobe PDFView/Open
MoHinh.TV.pdfNội dung658.57 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.