Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9868
Title: Mô phỏng quá trình truyền sóng âm trong vật liệu bê tông để đánh giá đặc tính và khuyết tật bên trong
Other Titles: Simulation of Ultrasonic Wave Propagation in Concrete Materials to Evaluate Internal Characteristics and Defects
Authors: Vương, Lê Thắng, GV. ThS.
Lê, Cung
Lê, Xuân Dũng
Keywords: Mô phỏng
Sóng âm
Vết nứt
Phương pháp phần tử hữu hạn
Bê tông
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017 - ĐN02-32; 133 trang.
Table of contents: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Sóng âm trong môi trường đàn hồi; Chương 3. Phương pháp giải bài toán truyền sóng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9868
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuongLeThang.TT.pdfTóm tắt1.18 MBAdobe PDFView/Open
VuongLeThang.TV.pdfToàn văn7.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.