Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9866
Title: Xác định thành phần hóa học và thử nghiệm một số hoạt chất sinh học có khả năng ức chế tế bào ung thư từ hoa đu đủ đực
Other Titles: Study on Chemical Compounds and Cytotoxic Activity of some Bioactive Compounds Extracted from the Male Papaya Flower (Carica Papaya L.)
Authors: Giang, Thị Kim Liên, PGS.TS.
Trần, Thị Phương Thảo, TS.
Phạm, Hải Yến, TS.
...
Keywords: Hoa đu đủ đực
Hoạt tính gây độc tế bào ung thư
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017.DNA.04 (KYTH-56); 325 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9866
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiangThiKimLien.TT.pdfTóm tắt1.79 MBAdobe PDFView/Open
GiangThiKimLien.TV.pdfToàn văn52.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.