Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9850
Title: Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định khả năng nứt bề mặt của bê tông ở độ tuổi sớm
Other Titles: Research and Manufacturing of Experimental Equipment to Determine the Potential of the Surface Cracks of Concrete at Early Age
Authors: Nguyễn, Văn Hướng, TS.
Phạm, Lý Triều
Hồ, Anh Dung
Nguyễn, Thị Lộc
Hồ, Văn Lưu
Nguyễn, Văn Minh
Keywords: Bê tông
Co ngót
Nứt
Tro bay
Ring-Test
Issue Date: 2019-05
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN02-26; 114 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về hiện tượng nứt của bê tông ở độ tuổi sớm; Chương 2: Phát triển thiết bị thí nghiệm xác định thời điểm gây nứt và biến dạng của bê tông ở độ tuổi sớm; Chương 3: Áp dụng thiết bị thí nghiệm để xác định khả năng gây nứt và thời điểm nứt của bê tông ở độ tuổi sớm; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9850
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHuong.TT.pdfTóm tắt1.74 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanHuong.TV.pdfToàn văn8.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.