Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9849
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tính nhúng tích hợp công nghệ FPGA
Other Titles: A Study on Design and Manufacture the Embedded Computer Integrated FPGA Technology
Authors: Trần, Hoàng Vũ, TS.
Nguyễn, Văn Thọ, ThS.
Lê, Ngọc Quý Văn, ThS.
Hoàng, Bá Đại Nghĩa, ThS.
Keywords: Máy tính nhúng
Hệ thống thời gian thực
FPGA
PCB tốc độ cao
Vi xử lý
Issue Date: 2019-06
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN06-09; 181 trang
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá các máy tính nhúng và Kit phát triển FPGA hiện nay; Chương 2: Thiết kế phần cứng máy tính nhúng tích hợp FPGA; Chương 3: Thiết kế và Layout board mạch cho máy tính nhúng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9849
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangVu.TT.pdfTóm tắt3.78 MBAdobe PDFView/Open
TranHoangVu.TV.pdfToàn văn27.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.