Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9841
Title: Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân
Other Titles: Statistical implicative rating based recommendation using non-binary data
Authors: Phan, Phương Lan
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Huỳnh, Hữu Hưng
...
Keywords: Hệ tư vấn
Độ đo xếp hạng hàm ý thống kê
Lọc cộng tác dựa trên người dùng
Sai số tuyệt đối trung bình
Căn bậc hai của sai số bình phương trung bình
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 99 - 104.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9841
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuVan.TT.pdfTóm tắt74.14 kBAdobe PDFView/Open
TuVan.TV.pdfNội dung786.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.