Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9833
Title: Nghiên cứu địa hóa học của nước ngầm tại thành phố Đà Nẵng, Đà Lạt và tỉnh Đồng Nai
Other Titles: Study on geochemistry of groundwater in Da Nang, Da Lat cities and Dong Nai province
Authors: Lê, Phước Cường
Keywords: Địa hoá học
Thống kê
Nước ngầm
Đà Nẵng
Đà Lạt
Đồng Nai
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Vol. 17, No. 1.1, 2019; Trang 15 - 20.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9833
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDiaHoaHoc.TT.pdfTóm tắt73.96 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuDiaHoaHoc.TV.pdfNội dung850.76 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.