Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9796
Title: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ cánh tuốc bin gió cỡ nhỏ bằng vật liệu composite, tối ưu cho vùng gió tốc độ thấp ven biển miền Trung
Other Titles: Researching, Designing and Manufacturing Small Wind Turbine Blades by Using Composite Material, Optimized for the Central Coastal Area with Low Speed Conditions
Authors: Phan, Thành Long, TS
Nguyễn, Võ Đạo
Nguyễn, Xuân Sơn
Keywords: Tuốc bin gió cỡ nhỏ
Biên dạng cánh
BEM
Issue Date: 2019-03
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-10; 119 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan; Chương 2: Cơ sở lý thuyết về thiết kế cánh tuốc bin gió; Chương 3: Thiết kế cánh tuốc bin gió cỡ nhỏ; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9796
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThanhLong.TT.pdfTóm tắt4.82 MBAdobe PDFView/Open
PhanThanhLong.TV.pdfToàn văn21.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.