Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9787
Title: Tác động của quản trị công ty đến khủng hoảng tài chính tại các nước Châu Á
Other Titles: The Impact of Corporate Governance on Financial Crisis in Asian Countries
Authors: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Đặng, Thị Thạch
Trần, Nguyễn Trâm Anh
Bùi, Phan Nhã Khanh
Lê, Trần Hoài Thương
Keywords: Quản trị công ty
Khủng hoảng
Tài chính
Châu Á
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-12-TT; 246 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu về khủng hoảng tài chính; Chương 2. Phương pháp và tiến trình nghiên cứu; Chương 3. Thực trạng kinh tế các nước Châu Á; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9787
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiThuyAnh.TV.pdfToàn văn67.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
VoThiThuyAnh.TT.pdfTóm tắt8.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.