Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9784
Title: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn miền Trung Việt Nam
Other Titles: Application of Intelligent Traffic System on Traffic Management in Big Urban Areas in Central of Viet Nam
Authors: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Trần, Thị Phương Anh, ThS.NCS.
Phạm, Duy Dưởng, ThS.NCS.
Cao, Thị Xuân Mỹ, ThS.
Hoàng, Bá Đại Nghĩa, KS.
...
Keywords: Giao thông thông minh
Quản lý giao thông
Giao thông đô thị
Quản lý đô thị
Hệ thống giao thông đô thị
Issue Date: 2019-05
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-18 (CNTT-02); 332 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về hệ thống giao thông thông minh (ITS); Chương 2. Phân tích hệ thống giao thông đô thị; Chương 3. Cơ sở lý thuyết và dữ liệu điều kiện giao thông phục vụ bài toán ứng dụng ITS; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9784
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanCaoTho.TT.pdfTóm tắt18.64 MBAdobe PDFView/Open
PhanCaoTho.TV.pdfToàn văn29.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.