Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9779
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Minh Dung-
dc.contributor.authorLưu, Ngọc An-
dc.contributor.authorGiáp, Quang Huy-
dc.date.accessioned2019-05-21T10:05:36Z-
dc.date.available2019-05-21T10:05:36Z-
dc.date.issued2019-02-
dc.date.submitted2019-05-06-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9779-
dc.descriptionBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-03; 120 trang.en
dc.description.tableofcontents1. Mở đầu; 2. Tổng quan về thuật toán "Consensus"; 3. Phương pháp mới để đánh giá tính bền vững của NeCS; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherQuỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceĐại học Đà Nẵngen
dc.subjectConsensusen
dc.subjectRobustness indexen
dc.subjectNetworked control systemen
dc.subjectADMMen
dc.subjectHệ thống điều khiển được kết nối mạngen
dc.subjectTự động hóaen
dc.titleXây dựng thuật toán tối ưu đánh giá tính bền vững (Robustness) của hệ thống điều khiển được kết nối mạng (Networked control system-NECs)en
dc.title.alternativeDesigning a Method for Robustness Assessment of a Networked Control Systemen
dc.typeWorking Paperen
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMinhDung.TT.pdfTóm tắt4.64 MBAdobe PDFView/Open
TranThiMinhDung.TV.pdfToàn văn16.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.