Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9766
Title: Ảnh hưởng của tro bay đến độ bền và khả năng chống ăn mòn cốt thép trong bê tông
Other Titles: Effect of Fly Ash on the Durability and Corrosion Resistance of Concrete
Authors: Nguyễn, Văn Chính, TS.
Trần, Quang Hưng, PGS.TS.
Lê, Xuân Dũng, ThS.
Keywords: Tro bay
Chống ăn mòn cốt thép
Bê tông
Issue Date: 2019
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN02-21; 177 trang.
Table of contents: Chương 1: Nghiên cứu tổng quan về việc sử dụng tro bay thay thế xi măng trong bê tông; Chương 2.Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của tro bay đến đặc tính cơ học của bê tông; Chương 3.Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng chống thắm của bê tông; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9766
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanChinh.TT.pdfTóm tắt797.91 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanChinh.TV.pdfToàn văn8.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.