Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9748
Title: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: An examination on the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Firm Performance of Companies in Da Nang City
Authors: Lê, Hà Như Thảo, ThS.
Nguyễn, Thị Kim Ngọc, ThS.
Huỳnh, Thị Kim Hà, ThS.
Lê, Thị Na, ThS.
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Hiệu quả hoạt động
Công bố thông tin
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-19-TT; 166 trang.
Table of contents: Mở đầu; Chương 2.Phân tích mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Bàn luận và hàm ý chính sách.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9748
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHaNhuThao.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
LeHaNhuThao.TV.pdfToàn văn12.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.