Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9738
Title: Thiết bị tách ghép kênh phân chia hai mode suy hao thấp sử dụng ống dẫn sóng SOI dạng bus rẽ nhánh
Other Titles: A low loss mode division (DE) multiplexing device based on SOI waveguide in the form of a branched bus
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Duy
Trần, Tuấn Anh
Tạ, Duy Hải
...
Keywords: Bộ ghép (tách) kênh
Kích thích chọn lọc mode
Ống dẫn sóng SOI
Phương pháp BPM
Mô phỏng số
Ống dẫn sóng bus
Kích thích chọn lọc mode
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 25 - 28.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9738
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietBiTachGhepKenh.TT.pdfTóm tắt78.23 kBAdobe PDFView/Open
ThietBiTachGhepKenh.TV.pdfNội dung647.46 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.