Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9727
Title: Nghiên cứu nâng cao khả năng điều khiển của bộ điều khiển mờ thích nghi cho thiết bị bù nối tiếp vector
Other Titles: Improving controlbility of anfis controller for SVeC
Authors: Trương, Đình Nhơn
Tạ, Hoàng Quỳnh
Keywords: Thiết bị bù nối tiếp vector (SVeC)
Bộ điều khiển giảm dao động (ODC)
Máy phát nối với nút có công suất vô cùng lớn (OMIB)
Trang trại gió (WF)
Ổn định
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 50 - 53.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9727
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNangCao.TT.pdfTóm tắt76.44 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNangCao.TV.pdfNội dung686.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.