Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9710
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ vi sinh vật lên quá trình sinh trưởng của tảo Chlorella vulgaris trong nước thải thủy sản
Other Titles: Study on the Effect of Microorganism on the Growth of Chlorella Vulgaris in Seafood Waste Water
Authors: Nguyễn, Thị Đông Phương, TS.
Lê, Thị Vân Anh, TS.
Nguyễn, Phan Trúc Xuyên, ThS.
Keywords: Nuôi cấy vi tảo
Sinh trưởng vi khuẩn
Kết bông sinh học
Nuôi vi khuẩn - vi tảo
Thu hoạch
Issue Date: 2018-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-DN06-04; 143 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan lý thuyết; Chương 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết luận và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9710
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDongPhuong.TT.pdfTóm tắt476.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDongPhuong.TV.pdfToàn văn17.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.