Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9705
Title: Giải pháp thiết kế và thi công máy tính nhúng thời gian thực tích hợp công nghệ FPGA
Other Titles: Design and implementation solutions for real-time embedded computer integrated FPGA technology
Authors: Trần, Hoàng Vũ
Nguyễn, Văn Thọ
Đỗ, Thành Bảo Ngọc
...
Keywords: Máy tính nhúng
Hệ thống thời gian thực
FPGA
PCB tốc độ cao
Vi xử lý
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 97 - 101.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9705
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaiPhapThietKe.TT.pdfTóm tắt71.65 kBAdobe PDFView/Open
GiaiPhapThietKe.TV.pdfNội dung897.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.