Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9704
Title: Mô hình hóa các lò hồ quang điện phục vụ cho việc nghiên cứu sự nhấp nháy điện áp và sóng hài
Other Titles: Modeling electrical arc furnaces for voltage flicker and hamornic study
Authors: Trần, Lê Nhật Hoàng
Doãn, Văn Đông
Keywords: Lò hồ quang điện
Sóng hài
Độ nhấp nháy điện áp
Mô hình hóa
Matlab Simulink
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 29 - 32.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9704
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoHinhHoa.TT.pdfTóm tắt69.96 kBAdobe PDFView/Open
MoHinhHoa.TV.pdfNội dung583.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.