Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9702
Title: Chất lượng không gian mở và kiểu mẫu sử dụng Công viên 29-3 Đà Nẵng
Other Titles: Quality of open space and usage patterns of the 29-3 Park in Da Nang
Authors: Đỗ, Duy Thịnh
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Võ, Thị Vỹ Phương
Keywords: Không gian xanh
Không gian mở
Hành vi con người
Công viên 29-3
Bản đồ hoạt động
Thiết lập vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 152 - 156.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9702
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChatLuongKhongGianMo.TT.pdfTóm tắt75.67 kBAdobe PDFView/Open
ChatLuongKhongGianMo.TV.pdfNội dung1.24 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.