Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9698
Title: Hạn chế sóng hài từ nguồn năng lượng mặt trời qua việc sử dụng bộ lọc ứng dụng lý thuyết công suất tức thời kép
Other Titles: Reduction of harmonics from solar power through the employment of dual instantaneous power theory based filters
Authors: Đoàn, Đức Tùng
Nguyễn, Minh Nhất
Keywords: Sóng hài
Tổng độ méo dạng sóng hài
Bộ lọc tích cực
Lý thuyết công suất tức thời
Điện mặt trời
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 92 - 96.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9698
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HanCheSongHai.TT.pdfTóm tắt78.78 kBAdobe PDFView/Open
HanCheSongHai.TV.pdfNội dung1.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.