Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9687
Title: Chế tạo máy mài đa năng sử dụng đai nhám vòng
Other Titles: Fabrication of versatile grinding machines using round abrasive belts
Authors: Trần, Minh Thông
Tào, Quang Bảng
Lê, Quốc Tín
Keywords: Mài
Máy mài đai nhám vòng
Nguyên lý mài
Chất lượng bề mặt
Đai nhám
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 89 - 91.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9687
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CheTaoMayMai.TT.pdfTóm tắt69.07 kBAdobe PDFView/Open
CheTaoMayMai.TV.pdfNội dung492.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.