Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9686
Title: Ảnh hưởng của các yếu tố hình học đường đến tần suất tai nạn trên đường vùng núi, đoạn đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh
Other Titles: Effects of highway geometric factors on mountainous roadway crash rate, case study: Lo Xo pass, Ho Chi Minh highway - Viet Nam
Authors: Trịnh, Đức Liêm
Phan, Cao Thọ
Dương, Minh Châu
Keywords: Tai nạn giao thông đường bộ
Yếu tố hình học đường
Đường đèo dốc
Tần suất tai nạn
Đường cong nằm
Độ dốc dọc
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 117 - 121.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9686
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuong.TT.pdfTóm tắt75.81 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuong.TV.pdfNội dung595.36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.