Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9684
Title: Định lượng và phân loại bánh hải sản cho công ty đông lạnh
Other Titles: Quality and classifying seafood cakes for frozen companies
Authors: Hồ, Trần Anh Ngọc
Ngô, Tấn Thống
Keywords: Đàn hồi
Cảm biến lực
Kim loại
Điện trở
Định lượng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 2; Trang 45 - 49.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9684
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhLuong.TT.pdfTóm tắt68.89 kBAdobe PDFView/Open
DinhLuong.TV.pdfNội dung759.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.