Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9677
Title: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán tiến độ thi công nhà lắp ghép
Other Titles: Using artificial intelligent techniques in precast construction project progress/schedule estimation
Authors: Trần, Đức Học
Phạm, Anh Đức
Nguyễn, Đăng Trình
...
Keywords: Quản lý xây dựng
Tiến độ
Dự đoán
Trí tuệ nhân tạo
Thi công lắp ghép
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 41 - 44.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9677
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungTriTue.TT.pdfTóm tắt71.79 kBAdobe PDFView/Open
UngDungTriTue.TV.pdfNội dung559.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.