Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9673
Title: Tính toán hiệu ứng âm-điện-từ và ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng từ
Other Titles: Calculations of the Acoustic-Electric-Magnetic Effect and Influence of a Phonon Confinement on the Acoustic-Electric-Magnetic Effect in Low Dimensional semiconductor Systems by Using Quantum Kinetic Equation
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu, TS.
Hoàng, Đình Triển, TS.
Nguyễn, Quang Báu, GS.TS.
Huỳnh, Vĩnh Phúc, PGS.TS.
Nguyễn, Văn Nghĩa, TS.
Keywords: Hiệu ứng âm điện
Hiệu ứng âm điện từ
Dây lượng tử
Hố lượng tử
Quang từ
Tán xạ điện tử-phonon âm
Tán xạ điện tử-phonon quang
Issue Date: 2018-12
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-ĐNA-13; 204 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hệ thấp chiều và hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ hai chiều; Chương 2.Hiệu ứng âm-điện-từ trong dây lượng tử; Chương 3.Ảnh hưởng của sóng điện từ lên hiệu ứng âm-điện-từ trong hệ thấp chiều.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9673
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu.TV.pdfToàn văn14.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.