Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9672
Title: Phân tích hiệu năng bảo mật của mạng chuyển tiếp đa chặng trong điều kiện phần cứng không lý tưởng
Other Titles: Secrecy performance analysis of multi-hop relay networks with hardware impairments
Authors: Chu, Tiến Dũng
Võ, Nguyễn Quốc Bảo
Keywords: Dung lượng bảo mật khác không
Xác suất dừng bảo mật
Phần cứng không lý tưởng
Kênh truyền fading
Mạng chuyển tiếp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 6 - 11.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9672
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichHieuNangBaoMat.TT.pdfTóm tắt74.79 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichHieuNangBaoMat.TV.pdfNội dung620.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.