Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9670
Title: Phỏng đoán sự phân bố nhiệt độ và NOx trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen
Other Titles: Temperature and NOx distribution prediction in combustion chamber of SI engine fueled with biogas enriched hydrogen
Authors: Bùi, Văn Ga
Phan, Minh Đức
Nguyễn, Văn Đông
Keywords: Nhiên liệu tái tạo
Biogas
Hydrogen
NOx
Phun nhiên liệu
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 12 - 17.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9670
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhongDoan.TT.pdfTóm tắt74.37 kBAdobe PDFView/Open
PhongDoan.TV.pdfNội dung1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.