Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9664
Title: Điều khiển điện áp một chiều của bộ biến đổi nguồn áp sử dụng bộ điều khiển PI có khắc phục hiện tượng bão hòa tích phân
Other Titles: DC-Link voltage control of voltage source converter by using PI controller with anti-windup
Authors: Vũ, Hoàng Giang
Keywords: Điện áp một chiều
Bộ điều khiển PI
Khắc phục hiện tượng bão hòa tích phân
Bộ lọc LCL
Bộ biến đổi nguồn áp
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 18 - 21.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9664
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DieuKhienDienApMotChieu.TT.pdfTóm tắt71.62 kBAdobe PDFView/Open
DieuKhienDienApMotChieu.TV.pdfNội dung645.99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.