Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9658
Title: Chế độ sóng bờ biển Cửa Đại - Hội An và ảnh hưởng của nó đến xói lở
Other Titles: Wave climate at Cua Dai - Hoi An seashore and its impact on beach erosion
Authors: Huỳnh, Công Hoài
Lieou, Kiến Chính
Lê, Đức Vĩnh
Keywords: Sóng
Tomawac
Chế độ sóng
Cửa Đại
Hội An
Biển Đông
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(132). 2018, Quyển 1; Trang 31 - 35.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9658
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CheDoSongBoBien.TT.pdfTóm tắt82.02 kBAdobe PDFView/Open
CheDoSongBoBien.TV.pdfNội dung976.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.