Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9648
Title: Tác động của giảm giá dầu thô đến thu ngân sách nhà nước - tiếp cận từ mô hình cân bằng tổng thể
Other Titles: The impact of lower crude oil prices on the state budget - a cge approach
Authors: Nguyễn, Mạnh Toàn
Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Ngân sách nhà nước
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế nhập khẩu
Thuế giá trị gia tăng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(131). 2018; Trang 20 - 24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9648
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TacDongCuaGiamGiaDauTho.TT.pdfTóm tắt78.65 kBAdobe PDFView/Open
TacDongCuaGiamGiaDauTho.TV.pdfNội dung417.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.